domov 

  natisni 

  zemljevid 

  e-pošta 

  kolofon
vipa holding

družba
      vizitka
      vizija, poslanstvo in cilji
      zgodovina
      kako do nas
      cgp

za delničarje
      podatki o delnici
      lastniška struktura
      podatki o kotaciji
      prodaja in nakup delnic
      največje naložbe družbe

vprašajte nas
      pogosta vprašanja

informacijsko središče
      javne objave
      druge objave
      poročila

skupščina
novice
12.5.2023 Mesečno poročanje po stanju na dan 30.04.2023

28.4.2023 Seznam poslov sklenjenih med povezanimi osebami v letu 2022

28.4.2023 Konsolidirano letno poročilo skupine VIPA HOLDING za leto 2022

naročam se na novice
arhiv novic
Vipa Holding d.d.
Lokarjev drevored 1
5270 Ajdovščina

tel.: +386 5 3311570
fax: +386 5 3311580
e-poštainfo@vipa-holding.siInformacijska pisarna VZMD

tel.:+386 1 2511420
e-poštavipa.holding@vzmd.sivipa holding | za delničarje | podatki o delnici
Podatki o delnici

Osnovni kapital družbe znaša 7.347.565,00 EUR in je razdeljen na 7.347.565 navadnih imenskih kosovnih delnic. Delnice imajo oznako VHDR. Vse delnice so izdane v nematerializirani obliki in se vodijo v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Centralni Klirinško depotni družbi. Delnice dajejo delničarju pravico do:

 • udeležbe pri upravljanju družbe in sicer do enega glasu pri glasovanju na skupščini,

 • sorazmerne dividende iz dobička, ki je namenjen za plačilo dividend,

 • v primeru stečaja ali likvidacije pravico do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.


 • Prvi trgovalni dan z delnico je bil 05.11.2003. Minimalno trgovalno količino predstavlja en lot oziroma ena delnica.